top of page

De reizen van de stichting 'Christenen voor Israël' worden onder de volgende voorwaarden georganiseerd:

• De reizen worden in Nederland voorbereid door 'Christenen voor Israël' en uitgevoerd in samenwerking

   met Reli Reizen in Amsterdam.

• Iedere reis wordt begeleid door een deskundige reisleider van 'Christenen voor Israël' en in Israel door

    een Israelische, Nederlands sprekende gids.

• De prijzen van al onze reizen zijn gebaseerd op het tarief voor een 2-persoonskamer.

   Voor een 1 persoonskamer moet een toeslag worden betaald. Die kan per reis verschillen.

• Alle reissommen zijn op basis van half-pension. Dat wil zeggen dat op alle reizen ontbijt en avondeten,

   alsmede de lunch op zondagen, in de reissom zijn inbegrepen. Voor de overige (eenvoudige) lunches

   (niet verplicht) dit per keer met een bedrag van ca. € 8,- rekening te worden gehouden.

• Aanmelden is mogelijk tot zes weken voor vertrek; bij latere aanmelding moeten doorgaans extra kosten

   voor het ticket in rekening worden gebracht.

• De reis gaat door als er minimaal 20 deelnemers zijn; zodra dit het geval is, worden de deelnemers

   schriftelijk geinformeerd. Het dient daarom aanbeveling niet te lang te wachten met de aanmelding.

• Mensen met een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) kunnen alleen onder begeleiding

   van een meereizend familielid deelnemen.

• Uiterlijk zes weken voor vertrek - wordt bekend gemaakt of de reis wel of niet doorgang kan vinden.

• Bij aanmelding dient € 100,00 als aanbetaling te worden gestort; dat bedrag wordt verrekend

   met de eindfactuur.

• Een aanmelding voor een reis wordt in behandeling genomen, nadat naast het aanmeldingsformulier

   ook het bedrag van de aanbetaling is ontvangen.

• Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen twee weken een bevestiging van ontvangst toegestuurd.

   Tot zes weken voor vertrek ontvangt de deelnemer een factuur om de reissom (met aftrek van de aanbetaling)

   te voldoen aan het reisbureau!

• Annulering van de deelname aan een reis moet schriftelijk en met redenen omkleed worden gemeld

   bij Reli Reizen te Amsterdam.

• In geval een deelnemer de reis eerder dan zes weken voor vertrek moet annuleren, bedragen de kosten

   de aanbetaling conform de ANWR voorwaarden. Mocht de reis vanwege gebrek aan voldoende

   deelnemers worden geannuleerd, dan zal het volledige bedrag van de aanbetaling worden geretourneerd.

• Annuleringsverzekeringen zijn non-refundable tenzij er een negatief reisadvies is of de reis door

   ons wordt geannuleerd.

• Elke deelnemer dient bij het begin van de reis te beschikken over een reis- en ongevallenverzekering.

   Deze kan meestal via ons worden afgesloten in geval men geen eigen (al dan niet doorlopende

   reis- en ongevallenverzekering) heeft.

• Aan personen van verschillend geslacht wordt alleen een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is

   van een wettig huwelijk.

• Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten.

• Elke reis wordt ongeveer drie weken voor vertrek voorafgegaan door een voorlichting - en

   kennismakingsbijeenkomst in Nijkerk. Daar ontmoeten de deelnemers de reisleider en de medereisgenoten

   en wordt de nodige nuttige informatie verstrekt over de reis en wat daarbij komt kijken.

   Aan deze bijeenkomst wordt grote waarde gehecht voor wat het uiteindelijke welslagen van de reis betreft.

• Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.

• Er wordt naar Israel - heel bijzondere gevallen daargelaten – uitsluitend met

   Israëlische luchtvaartmaatschappijen gereisd.

• De reis kan desgewenst onder voorwaarden worden verlengd.

 

Voor meer informatie richt u zich tot:

Christenen voor Israël

Postbus 1100

3860 BC Nijkerk

tel. 033 - 245 8824

bottom of page